BIRO PROSTOR

           
     

biro za arhitekturo in urbanizem

           
     

| naslovnica | o biroju | arhitekturni projekti | javni prostori | prostorsko načrtovanje | strokovni članki |

   
                   
     

Težišče našega dela predstavlja arhitekturno projektiranje stanovanjskih in poslovnih objektov ter pomoč strankam pri pridobitvi upravnih dovoljenj za njihovo gradnjo. Ker okolje, v katerem pretežno delujemo, ostaja ob robu prevladujočih gospodarskih tokov, so tudi ti objekti praviloma manjših kvadratur in velikosti, ter racionalne zasnove...

 

Z zasnovami objektov poskušamo slediti "arhitekturnemu kontekstu", to je  značilnostim lokacije, kamor se bodo objekti umeščali, ter premisleku o vlogi, ki jo bodo objekti zavzeli v tem prostoru: bodo s svojo vsebino v njem tvorili poudarek in mu torej smejo dominirati, ali pa naj se nasprotno vanj vključijo kot enakovreden člen tega prostora. Tej presoji je praviloma podrejen tudi zunanji izraz objekta: je lahko sproščen, sodoben in poseben - a če je to potrebno in smiselno (kot na primer pri nekaterih objektih kulturne dediščine) se lahko individualnost in hotenje arhitekta tudi diskretno umakneta v ozadje...

 

 

Za izdelavo celotne projektne dokumentacije imamo vzpostavljeno stalno sodelovanje z geodeti, projektanti gradbenih konstrukcij, strojnih in električnih instalacij ter požarnega varstva. Strankam lahko poleg izdelave projektne dokumentacije pridobimo tudi vsa potrebna upravna dovoljenja za graditev objektov.