BIRO PROSTOR

           
     

biro za arhitekturo in urbanizem

           
     

| naslovnica | o biroju | arhitekturni projekti | javni prostori | prostorsko načrtovanje | strokovni članki |

   
                   
     

Biro je pričel delovati v letu 1996, najprej kot biro arhitektke in samostojne podjetnice Marjance Rustja z nazivom Biro Prostor, Marjanca Rustja s.p.. S pridružitvijo arhitekta Božidarja Rustje v letu 2000 je prerasel v "družinsko podjetje", ki mu je leta 2003 sledilo še statusno preoblikovanje s.p. v gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo.

 

Težišče dela biroja predstavlja urbanistično in arhitekturno projektiranje stanovanjskih in poslovnih objektov, marsikdaj pa tudi drugih specifičnih prostorskih ureditev, ter in pomoč strankam pri reševanju upravno zahtevnih primerov poseganja v prostor. Svoje delo usmerjamo predvsem v območje Gornjega Posočja, srednje Soške doline in Goriške. Naročnikom ponudimo celovito storitev projektiranja, od idejne zasnove objekta in njegove umestitve v prostor, izdelave celotne projektne dokumentacije, ter tudi pomoč v upravnih postopkih in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj.

Pokličite nas:

telefon v biroju: 05 381 1413
Marjanca Rustja: gsm 041 522887
Božidar Rustja: gsm 041 903271

ali nam pošljite

ali pa nas po predhodnem dogovoru obiščite v biroju:

 

Biro danes deluje kot družba z nazivom:
BIRO PROSTOR,
urbanizem in arhitektura d.o.o.

(skrajšano BIRO PROSTOR d.o.o.)
s sedežem in lastnimi prostori na naslovu Brunov drevored 11, Tolmin,
matično številko podjetja 5709262
in davčno številko SI25960326.

BIRO PROSTOR predstavljata:

Marjanca Rustja, direktorica biroja,
- univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0053 A,
- odg. vodja proj. in odg. projektant,
- s strokovnim izpitom po Zakonu o graditvi objektov,
- s strokovnim izpitom iz upravnega postopka,
- in s 34 leti delovnih izkušenj;

Božidar Rustja, prokurist biroja,
- univ.dipl.inž.arh.,
- s strokovnim izpitom po Zakonu o graditvi objektov,
- s strokovnim izpitom iz upravnega postopka,
- in s 34 leti delovnih izkušenj.