BIRO PROSTOR

           
     

biro za arhitekturo in urbanizem

           
     

| naslovnica | o biroju | arhitekturni projekti | javni prostori | prostorsko načrtovanje | strokovni članki |

   
                   
     

V polpreteklem obdobju je bilo težišče teoretičnega dela usmerjeno predvsem k proučevanju sistema prostorskega načrtovanja in učinkovite prostorske zakonodaje. Izraz tega sta tudi dva prispevka na strokovnih srečanjih prostorskih načrtovalcev.

 

K sistemu prostorskega planiranja
referat na Sedlarjevih srečanjih, strokovnem posvetu urbanistov in prostorskih planerjev,
Maribor 1999

K sistemu zakonodaje o urejanju prostora
referat v okviru projekta SiP (Slovenski prostor) na Uradu za prostorski razvoj pri Ministrstvu za okolje in prostor, Ljubljana 1998

Izraba podstrešij v bivalne namene v luči predpisov o urejanju prostora in graditvi objektov
referat na srečanju "Strehe in podstrešja", Tolmin 2001
 

 

 

   
      Obdobje pred pričetkom dela v biroju ali "mlada leta" pa so zaznamovali premisleki in iskanja znotraj teorije arhitekture. Nekateri članki iz tega časa so bili objavljeni tudi v strokovnih revijah. Nekateri med njimi, npr. "K razumevanju neomodernizma", morda tudi danes ne bi bili odvečno branje...  

Med dialogom s seboj in dialogom z drugimi
članek v strokovni reviji Urbani izziv,
Ljubljana 1990

Med izvirnostjo in izvornostjo Nove Gorice
članek v reviji Arhitektov bilten 103-104; Ljubljana, 1990

K razumevanju neomodernizma
referat na strokovnem srečanju Arhitektura mesta
Šmartno v Brdih, 1987
članek v reviji Arhitektov bilten 91-92,
Ljubljana, 1987

O mestnem središču Nove Gorice
članek v reviji Primorska srečanja,
Nova Gorica, 1984