BIRO PROSTOR

           
     

biro za arhitekturo in urbanizem

           
     

| naslovnica | o biroju | arhitekturni projekti | javni prostori | prostorsko načrtovanje | strokovni članki |

   
                   
     

Posebno področje dela vsakega arhitekturnega biroja predstavlja načrtovanje javnih prostorov - trgov in drugih javnih površin, kjer se ljudje srečujejo, postajajo in družijo. Načrtovanje teh prostorov praviloma že presega meje arhitekturnega snovanja in zahteva nekatere širše premisleke -  o prometni ureditvi mestnega središča, problematiki parkiranja, komunalne infrastrukture..

 

 

Izdelani projekti ureditve ali prenove javnih prostorov obsegajo celovito prenovo osrednjega trga v Bovcu iz arhitekturnega, prometnega in tudi infrastrukturnega vidika, idejni projekt prenove osrednjega trga v Kobaridu, prenovo "sekundarnega" trga pred stavbo občine v Kanalu, pa tudi manjše posege, kot je npr. ureditev južnega dela osrednjega trga v Kanalu (kjer je zaradi prometne problematike, ki bo urejena šele v prihodnosti, predlagana rešitev  kratkoročnejšega značaja) in ureditev tržnice v Bovcu.